Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Mellem hjem og børnehave : en undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel


Beskrivelse


Ud fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 5-årige børnehavebørn tegnes et billede af børnenes oplevelser af bl.a., at være længe i børnehave, komme tidligt eller blive hentet sent, at savne børnehaven, når man har holdt fri og at savne sine forældre, mens man er i børnehave.