Bøger / faglitteratur

Menneskelig aktivitet II : en ergoterapeutisk vision om sundhed, trivsel og retfærdighed muliggjort gennem betydningsfulde aktiviteter


Beskrivelse


Menneskelig aktivitet II viderefører og udbygger tankegangen fra Fremme af menneskelig aktivitet. Den præsenterer en udvidet model for aktivitetsudøvelse, CMOP-E, samt en ny model , CMCE, som beskriver de ergoterapeutiske nøglefærdigheder i den klientcentrerede intervention. Bogen beskriver også en ny arbejdsprocesmodel, CPPF, som skildrer otte indsatsfelter over for klienter.