Bøger / faglitteratur

Mentalisering i mødet med udsatte børn


Beskrivelse


Begrebet mentalisering har de seneste år vundet indpas i den psykologiske forståelse af børn og unge og deres udvikling. Mentalisering betyder at have opmærksomhed på mentale tilstande, følelser, behov, tanker hos sig selv og andre. Mentalisering i mødet med udsatte børn fremstiller på en lettilgængelig måde, hvordan børn gennem deres udvikling, i samspil med deres forældre, udvikler sig og lærer at mentalisere. Bogen gennemgår, hvad det betyder for børns udvikling, når de udsættes for omsorgssvigt og traumer. Forfatteren viser, hvordan man på baggrund af denne viden om udvikling kan møde omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge mentaliserende, og hvordan man kan anvende den nyeste viden om mentalisering og traumer i behandlingen af disse børn. En lang række bevægende casehistorier leder læseren gennem det teoretiske stof. Denne opdaterede udgave af bogen er udvidet med en praksisorienteret gennemgang af den nye PTSD-diagnose, ligesom den sidste nye viden om traumer er medtaget. Den udvikling, der er sket inden for mentaliseringsfeltet i det seneste årti, er ligeledes inddraget, og bogen er opdateret med figurer, modeller og værktøjer, der understøtter det praktiske arbejde med teorien.

Anmeldelser (8)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. jan. 2012

af

af

Alma Lind Jensen

d. 11. jan. 2012

Bogen henvender sig til alle, der professionelt kommer i berøring med udsatte børn: skolelærere, socialrådgivere, pædagoger, politifolk, plejeforældre, advokater etc., idet bogen handler om mødet med barnet, og hvordan man kan skabe en kommunikation, der fungerer - til gavn for barnet.

Mentalisering er et relativt nyt begreb, som bogen bruger et helt kapitel på at definere. Det handler om opmærksomhed på sindet - barnets og ens eget - sindet: tanker, følelser og behov. Forfatteren er er psykolog med erfaring fra området og i at undervise og vejlede professionelle i mødet med omsorgssvigtede og traumatiserede børn. Denne særlige metode går ud på at møde barnet Åbent, Balanceret, Empatisk, Nysgerrigt og Tålmodigt (sæt forbogstaverne sammen). Bogen er fuld af teori og eksempler på, hvordan det fungerer i praksis. Hele øvelsen går jo ud på at transformere barnets negativitet til evnen til at kunne mestre tilværelsen konstruktivt for sig selv og i samspil med andre. Bogen er umiddelbart tilgængelig, så den vil kunne læses med udbytte af alle de ovennævnte faggrupper.

Der er kommet flere bøger om mentalisering - de fleste på et ret højt niveau. Den mest sammenlignelige titel, hvad niveau angår er Mentaliseringsbogen, 2011. Den aktuelle titel er dog den eneste, der anvender metoden på omsorgssvigtede børn.

På et velfunderet fagligt grundlag viderebringes her mentaliseringsmodellen til brug for behandling af børn og unge, der har været udsat for alle former for svigt og traumatisering.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 1. mar. 2012

af

af

Flemming Platz

d. 1. mar. 2012


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 49, nr. 6 (2012)

af

af

Grete Binger

Årg. 49, nr. 6 (2012)