Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Mestring - pres eller potentiale : en undersøgelse af sammenhængen mellem arbejdslyst og oplevelsen af at kunne mestre både fagligt, personligt og socialt


Beskrivelse


Om mestrings betydning for trivsel og arbejdslyst, med inspiration til hvad leder og medarbejder selv kan gøre for at øge mestringsevnen.