Bøger / faglitteratur

Metoder i statskundskab


Beskrivelse


Som studerende og forsker i statskundskab er man interesseret i at opnå en systematisk forståelse af samfundsmæssige og politiske forhold. Nøglen er en metodisk stringent praksis. I enhver undersøgelse er det afgørende dels at vælge en metode, der passer til den pågældende problemstilling, dels overveje, hvilke forståelser og konklusioner den pågældende metode kan give anledning til. Metoder i statskundskab er skrevet af førende eksperter på området og gennemgår statskundskabens mest centrale metoder i fire dele: - planlægning af undersøgelsen - indsamling og analyse af kvalitative data - indsamling og analyse af kvantitative data - fra analyse til færdigt produkt De forskellige metoder gennemgås med henvisning til konkrete studier, hvor de er blevet anvendt. Desuden diskuterer bogen, hvilke erkendelser metoderne kan give anledning til, og hvordan man bedst muligt formidler sine resultater. Lotte Bøgh Andersen er lektor ved Aarhus Universitet, Kasper Møller Hansen er professor ved Københavns Universitet, og Robert Klemmensen er lektor ved Syddansk Universitet. Bidrag fra: Anne Skorkjær Binderkrantz, Bente Halkier, Carina S. Bischoff, Carsten Strømbæk Pedersen, Derek Beach, Gitte Sommer Harrits, Henrik Jensen, Henrik Lolle, Jon Kvist, Jørgen Elklit, Kasper Møller Hansen, Lotte Bøgh Andersen, Mads Leth Felsager Jakobsen, Michael Bang Petersen, Patrick Emmenegger, Peter Dahler-Larsen, Rasmus Brun Pedersen, Robert Klemmensen, Sune Welling Hansen, Svend-Erik Skaaning, Søren Risbjerg Thomsen.

Anmeldelser (3)


Politik

Årg. 13, nr. 3 (2010)

af

af

Kristian Bernt Karlson, Signe Ravn

Årg. 13, nr. 3 (2010)


Politica

Årg. 43, nr. 4 (2011)

af

af

Helle Ørsted Nielsen

Årg. 43, nr. 4 (2011)