Bøger / faglitteratur til børn

Mexico


Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. jan. 1995

af

af

Jytte Kjær Schou

d. 5. jan. 1995

Bogen er flot og indbydende udstyret som de øvrige i forlagsserien og bygget op på samme måde. Efter en kort historisk indledning rummer bogen afsnit med overvejende traditionelle geografiske oplysninger om landskab, klima, naturressourcer, befolkning og levevis, styreform og lovgivning, landbrug, handel og industri, transport og miljø og forurening, og der afsluttes med et bud på fremtiden. Det politiske liv gøres der derimod meget lidt ud af. Bogen er forsynet med ordforklaringer og stikordsregister. Hovedteksten suppleres af kortfattede faktaoplysninger, kort, grafer og diagrammer og et væld af farvefotos. Bogen giver et lidt kalejdoskopisk, men oplysende og factspræget indtryk af landet. Kan læses fra ca. 12 år. Mexico af Dorrit Saietz fra 1993 er enklere udstyret og lidt sværere.


Bibliotekernes vurdering

d. 5. jan. 1995

af

af

Poul Wibbert Esberg (skole)

d. 5. jan. 1995

Til trods for, at Mexico m.h.t. både befolkning, areal og økonomi hører til verdens store lande, rummer skolebiblioteket ikke meget for 6. klasse og ældre; af nyere udgivelser er Dorrit Saietz Mexico fra 1993 i serien Amerikabiblioteket. Selv om Mexico er så stort, og forskellene er så store fra nord til syd, giver bogen alligevel et godt, opdateret signalement af landet og dets regioner. Der er de gængse afsnit om landskab, klima, ressourcer, befolkning, handel osv., men efterhånden er det også kutyme, at der er afsnit om miljøet og et kik ind i fremtiden. Således også i denne bog. Billedmaterialet, som for størstedelen er farvefotos taget af forfatteren selv, er glimrende og understøtter teksten fint; tabeller og kort er gode og enkle at aflæse (det europæiske sammenligningsland er Storbritannien), og de til teksten knyttede faktabokse har relevante oplysninger. Om landets glorværdige historie må man fortrinsvis søge oplysninger andetsteds. Der sluttes af med en kort litteratur- og ordliste samt en adresse på ambassaden.


Bibliotekernes vurdering

d. 30. apr. 1997

af

af

Bo Knudsen

d. 30. apr. 1997

Bøgerne i denne serie adskiller sig fra mængden ved at fokusere på dagligdagen i de lande, der behandles og ved at henvende sig til børn fra ca. 10 år. Det er der også denne gang kommet en vellykket fagbog ud af. Med vægten lagt på emner som hjem, arbejde, skole og fritid bliver dette dog ikke "bogen" om Mexico. Til gengæld er vægtningen med til at gøre emnet appellerende for børn. Hvert kapitel har et opslag med generelle oplysninger om landet, et opslag om millionbyen Puebla og et opslag om landsbyen Celestun. Det fungerer meget fint. Bogen får således på en god og overskuelig måde fortalt om dagligdagen og om forskellen fra land til by. Teksten er forholdsvis kort og sat med store typer. Tal og statistik er indskrænket til et minimum, hvilket også er med til at gøre bogen overskuelig. De klare, velvalgte fotos supplerer teksten ved især at vise mennesker og daglige gøremål. Der er ordliste og register. Litteraturlisten indeholder de relevante bøger for børn om Mexico. Således kan der findes flere fakta i 4 lidt sværere bøger, alle med titel Mexico: Forfatterens egen i serien Lande & folk (1995), Anna Lewingtons i serien Udviklingslande (1995), Dorrit Saitz i serien Amerika biblioteket (1993) og Richard Widdows i serien Jorden rundt (1988).


Bibliotekernes vurdering

d. 30. apr. 1997

af

af

Karsten Boll (skole)

d. 30. apr. 1997

Denne fagbog i serien Vi kigger på har samme kalejdoskopiske opbygning som tidligere titler Brasilien, Kina og Frankrig, hvor man efter en kort indledning med de allervigtigste historiske facts får en sammenligning af levevilkårene i en millionby og en lille landsby (godt 3000 indbyggere). Indenfor de traditionelle geografiske emner skiftes mellem generel information for hele landet, storbyens - og landsbyens vilkår. Hver enkel side er illustreret med flotte, velvalgte farvefotos, og der er krydret med faktabokse på relevante steder. Det er klart, at bogen kun med sine 48 sider inkl. ordforklaring og stikordsregister kan give et overfladisk indtryk af Mexico. Hvis man ønsker mere information om landets geografi, findes der Saietz Mexico fra 1993 i serien Amerika biblioteket samt Lewingtons og Parkers bøger af samme titel fra 1995 fra serierne Lande & Folk og Udviklingslande. Bogen vil kunne anvendes til tværfaglig undervisning på mellemtrinnet fra 5. kl om fremmede kulturer / levevilkår i andre lande og evt. som bladrebog til fritidslæsning.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. aug. 2004

af

af

Hans Radsted (skole)

d. 18. aug. 2004

En meget tiltalende og inspirerende bog i serien Lande i verden, ikke mindst på grund af de meget flotte farvefotos, der fremragende formidler indtrykket af et vidtstrakt land med en utrolig sammensat befolkning. Bogen kan bruges i geografi og som grundlag for opgaveskrivning og kan læses med udbytte fra ca. 14 år. Der findes en del tilsvarende bøger om landet med Bettina Grams Mexico fra 1998 som den nyeste. Edward Parker har før fået udgivet bøger med samme titel henholdsvis hos Klematis i 1995 og hos Flachs i 1997. Bogen her er mere omfattende og indeholder opdaterede statiske oplysninger fra år 2000. De enkelte opslag fylder ca. 8 sider og handler om landskab og klima, naturressourcer, befolkning, dagligliv, økonomi, miljø og slutter af med fremtiden. Der er en udmærket ordliste og et fornuftigt stikordsregister. De enkelte afsnit starter med en kort indledende brødtekst og formidler så hovedbudskaberne i en tekst sat med mindre typer. Teksten er to-spaltet og brudt af grafer, faktabokse og flotte og velvalgte farvebilleder. Den indeholder mange oplysninger og giver læseren en fornuftig viden om landet.