Bøger / faglitteratur til børn

Militær indgriben


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Erik Boas Pedersen

2007

For politisk og militært interesserede unge fra ca. 15 år. I skolen kan bogen især anvendes i samfundsfag, når emnet berører FN, NATO og internationale konflikter.

Bogen udkommer i ny serie Etisk debat, der beskæftiger sig med omstridte emner. I syv kapitler beskrives, gennem konkrete eksempler, hvad militær indgriben indebærer, hvad konsekvenserne er, hvad der sker, hvis det går galt, hvis der ikke gribes ind samt de menneskelige omkostninger ved militære indgreb. Anvendte eksempler er Jugoslaviens sammenbrud, Tjetjenien, Rwanda, Afghanistan, Irak og Cambodja, m. fl. De deprimerende hændelser behandles nuanceret og loyalt, via en gennemført pro-et-contra argumentation, der tydeliggør modsætningerne uden at dømme. Det overlades til læseren selv. De enkelte afsnit er med en udførlig grundtekst, glimrende fotos, faktaboks, synspunkter fra prominente personer, en situationsrapport fra en involveret person samt kort resume. Bagest i bogen ordliste, tidslinje, andre titler, webadresser samt stikord.

Enkelte bøger behandler de omtalte konflikter samlet eller enkeltvis, men sjældent med udgangspunkt i konsekvenserne af militær indgriben.

Glimrende bog med aktuel og meningsfuld gennemgang af omfattende konflikter og den overordnede problemstilling: skal der gribes ind? Hvad er konsekvenserne? I tilfældet Rwanda ses et eksempel på, hvad der sker, når verdenssamfundet kigger den anden vej. Denne bog er med til at understrege betydningen af udbredt politisk interesse, også blandt unge.Informationer og udgaver