Bøger / faglitteratur / bibliografier

Minoritetsældre og selvudpegede hjælpere : kommunal velfærd og omsorg i forandring


Beskrivelse


Serviceloven giver mulighed for at en ældre kan udpege hjælper, typisk et familiemedlem, som kommunen ansætter til at udføre den pleje som den ældre er visiteret til. Bogen præsenterer resultaterne af et større etnografisk studie af, hvordan ordningen bliver brugt af ældre med minoritetsbaggrund og hvilke muligheder og problematikker det giver.