Bøger / faglitteratur

Mission, discipelskab og forvandling - i dialog med Arusha-konferencen


Beskrivelse


En række artikler som præsenterer og drøfter hovedtemaerne fra den 14. verdensmissionskonference i 2018 i Arusha som Kirkernes Verdensråd afholdt under titlen Moving in the spirit - called to transforming discipleship.