Bøger / faglitteratur

Mistrivsel i skolen : der er hjælp at hente


Beskrivelse


Om at hjælpe børn der ikke trives i skolen af forskellige årsager. Det kan f.eks. være at de har psykisk syge forældre, er i sorg, er skilsmissebørn, har afføringsproblemer, har sproglige problemer eller bliver mobbet.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. feb. 2009

af

af

Hans-Christian Uth

d. 18. feb. 2009

Skolepraktikeren - det være sig læreren, pædagogen, vejlederen eller behandleren - kan anvende bogen til en generel videnopdatering samt i det daglige arbejde med elever og klasser. Dens forfattere er sig meget bevidste, at praktikeren ofte arbejder i et tidsmæssigt pres. Bogen anvender og bygger på en systemisk tilgang til problemløsning.

Bogens første fire kapitler giver en generel indføring i trivsel - mistrivsel. Der peges på årsager, symptomer og fællestræk ved mistrivsel, og der peges på lærerens rolle i relation til skabelse eller genskabelse af tilknytning; et begreb som er centralt for forfatterne og hentet hos John Bowlby. Sprogets særlige betydning for relationer og trivsel behandles, inden bogen tager fat på enkelt-problematikkerne: skilsmisse, sorg og tab, psykisk syge forældre, afføringsproblemer og mobning. Bogens sidste kapitler omhandler den løsningfokuserede samtale og forældresamarbejdets betydning, og der gives konkrete redskaber i form af forfatternes selvudviklede mestringscirkel til analysearbejde, samtaleark, forslag til diplomer m.m. Bogen er forsynet med indholdsfortegnelse, international litteraturliste og stikordsregister.

Der findes megen litteratur om bogens enkelte emner, men ingen andre der samlet søger at behandle mistrivsel som skoleproblem. Det kan undre, at denne bog ikke medtager problematikken: familier præget af misbrug.

En praktisk anvendelig værktøjsbog på et solidt teoretisk grundlag.


Undervisere.dk

Årg. 3, okt. (2009)

af

af

Heidi Friborg Christophersen

Årg. 3, okt. (2009)


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 46, nr. 3 (2009)

af

af

Eivind Fruelund

Årg. 46, nr. 3 (2009)