Bøger / faglitteratur

Mit univers - og dit


Beskrivelse


Om det hele menneske og om årsagen til vore tvangshandlinger, mønstre og vaner - hvordan de opstår i vores liv og om hvorfor de er så vanskelige at ændre men dog kan ændres. Forfatteren er kritisk overfor såvel New Age som lægevidenskabens behandlingsmetoder.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. nov. 2008

af

af

Mette Fersum

d. 11. nov. 2008

Målgruppen er nok snæver. Bogen henvender sig til folk med interesse for den alternative vinkel på krop og psyke.

Det er forfatterens første bog. Hun er terapeut, har arbejdet i psykiatrien, og arbejder nu med alternativ behandling. Bogen beskriver i korte træk psykiske tilstande hos mennesker, som hun mener ofte har brug for alternativ behandling fremfor den lægevidenskabelige. Hun mener lægevidenskaben opfatter sygdom ensidigt, og der bør satses meget mere på healing og energiarbejde. Hun kommer vidt omkring egostrukturer, transformationer, vrede, ud af kroppen oplevelser, subtile energier, shamanisme, sjæletab, selvhealende evner, kropslige blokeringer, kundalini, ubalancer og angst m.m. Det er en provokerende bog. Hun mener, at lægevidenskaben negligerer den åndelige dimension. Bogen bæger præg af hendes store engagement i det alternative regi, og sjælsarbejde. Jeg er ikke begejstret for bogen, som efter min smag er en mærkelig blanding af kritik af lægevidenskabens behandlingsmetoder, og de metoder hun bruger i det alternative regi.

Der findes ikke en anden bog, der dækker alle disse emner.

Bogen kan måske være interessant nok, hvis man interesserer sig for det sjælelige arbejde, omend den går noget ustruktureret til værks. Som læser vil man hellere høre hendes gode historier, end denne lidt i mine øjne mærkelige blanding om vores lægekultur, som kun interesserer sig for diagnoser, og slet ikke for patienternes virkelighed ifølge hende.