Bøger / faglitteratur / teologiske skrifter

Mod de overåndelige sværmere : hvordan nåden blev købt på korset og uddeles i Ordet og sakramenterne


Beskrivelse


Luthers to skrifter fra 1524-25 mod hans tidligere forbundsfælle Andreas Karlstad, som stod i spidsen for de voldsomme og radikale angreb på katolske helgenbilleder og altre.

Informationer og udgaver