Bøger / faglitteratur

Mod mørket : det muslimske broderskab i Europa


Beskrivelse


En kritisk gennemgang af Det Muslimske Broderskabs strategier og aktiviteter i Europa herunder om Tariq Ramadans rolle.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Hans Michelsen

2008

Bogen handler om Det Muslimske Broderskab i Europa, som if. Brix indpoder muslimske unge i Vesten antidemokratiske og menneskefjendske ideer til skade for Europas fremtid. Den henvender sig til alle, der er interesseret i de aktuelle samfundsforhold.

I bogen beskrives broderskabet som et magtfuldt organ og Brix afdækker bl.a. dets udstrækning, strategi og saudi-arabiske finansiering. Hun skriver, at der er et tæt samarbejde bl.a. med ministerier, intellektuelle og EU samt at der tales med to tunger. Brix viser at det er lykkedes prædikanten Tariq Ramadan at fremstå moderat overfor europæerne, mens han reelt if. Brix arbejder på at radikalisere unge muslimer. Hun har opsøgt islamiske boghandlere i Frankrig og England for på den måde at skaffe sig førstehåndslitteratur. Bogen er velskrevet, men af og til meget minutiøs i gennemgangen af forholdene i andre lande. Helle Merete Brix er journalist.

Det Muslimske Broderskab er ikke tidligere skildret i bogform på dansk. Brix har tidligere udgivet I krigens hus : islams kolonialisering af vesten, 2003.

Brix ser en reel fare i Det Muslimske Broderskabs indflydelse i Europa og Danmark, hvor der kan vises tråde til Islamisk Trossamfund o.a. organisationer. Grundigheden i beskrivelserne går i nogle tilfælde ud over klarheden. Bogen er yderst veldokumenteret med noter og litteraturliste, der også indeholder relevante internetsider samt cd'er og kassettebånd. Alt i alt forholder Brix sig kritisk over for Det Muslimske Broderskab og dets indflydelse i Europa.


Kristeligt dagblad

d. 24. apr. 2008

af

af

Sørine Gotfredsen

d. 24. apr. 2008


Berlingske tidende

d. 15. apr. 2008

af

af

Kristian Mouritzen

d. 15. apr. 2008


Information

d. 10. maj 2008

af

af

Michael Irving Jensen

d. 10. maj 2008


Jyllands-posten

d. 15. apr. 2008

af

af

Lone Nørgaard

d. 15. apr. 2008Informationer og udgaver