Bøger / faglitteratur

Mørtel, muring, pudsning : teknologisk håndbog


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Hans Jørgensen

d. 19. dec. 2018

1. udgaven kom i 1966 og var resultatet af et nordisk samarbejde, hvor man udarbejdede »nationale« varianter af teksten. - Foreliggende 2. udgave består af 1. udgavens tekst, nedfotograferet og med en del tilføjelser fra SB1. Bogen er skrevet for fagets professionelle, arkitekter, ingeniører, murere m.v. og er en praktisk og teoretisk gennemgang af titlens tre emner. - Der startes med det teoretiske grundlag, nemlig, hvilke påvirkninger er murværk og puds udsat for, så omtales mursten, beton og fliser, mørtelbetegnelser, mørtelfremstilling, mørtelegenskaber m.v.; der sluttes med muringen og pudsningen og et par »side-emner« som maling af mur, skader og reparation af mur og puds gås igennem. - Oversigt over gældende normer. Register. Det er en meget grundig fremstilling, som opsamler en stor del af den håndværksmæssige erfaring og den nyeste forskningsmæssige viden. - Også læselig for menigmand. En naturlig overbygning for gør-det-selv-kvinden eller -manden. Udskiftning er ikkeabsolut nødvendig, men tilføjelserne til 2. udgave, og 15 års slid gør udskiftning rimelig.