Bøger / faglitteratur

Motivation : om motivationens betydning for undervisningen


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. mar. 2009

af

af

Hans-Christian Uth

d. 23. mar. 2009

Bogen henvender sig først og fremmest til lærerstuderende, men den vil også have relevans for praktiserende lærere, som her kan få en opdatering af - og et overblik over - et centralt pædagogisk begreb.

Bogen går uhyre systematisk til værks: Motivationens plads i psykologien og i pædagogikkens historie behandles, der gives oversigt over motivationsformer og -modeller, og motivation sættes i relation til andre centrale psykologiske begreber. Herefter behandles i syv kapitler forskellige motiver: Nysgerrighed og undren, kognitive motiver, præstationsmotiver, sociale motiver, aktivitetsmotiver, følelsesmotiver samt selvrealiseringsmotiver. Bogens sidste kapitel behandler de etiske aspekter ved anvendelse af motivation i undervisning og opdragelse. Bogen igennem anvendes overskuelighedsskabende skemaer, og mange afsnit afsluttes med en rubrik: Til overvejelse. Bogen rummer detaljeret indholdsfortegnelse men til gengæld ikke stikordsregister. Den er forsynet med bilag i form af supplerende tekster, eksempler og skemaer, og den afsluttes med international litteraturliste.

Motivation var temaet for tidsskriftet Kvan (nr. 78, 2007) og emnet behandles mindre dybtgående i Flow og fordybelse, 2007, i Elevens verden, 2006 samt i Skolens læringsmiljø, 2007.

Uhyre relevant sammenfatning af århundreders holdning til begrebet motivation samt aktuel anvendelse af samme.


Folkeskolen

Årg. 127, nr. 8 (2010)

af

af

Helge Christiansen

Årg. 127, nr. 8 (2010)


Læsepædagogen

Årg. 57, nr. 6 (2009)

af

af

Susanne Kjerstein Madsen

Årg. 57, nr. 6 (2009)