Bøger / faglitteratur / billedværker

Motorismens lømmelalder : en fortælling om trafikmidlernes udvikling og indbyrdes konkurrence i mellemkrigsårene i Jylland, på Fyn og Øerne


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. juni 2010

af

af

Henrik H Pedersen

d. 4. juni 2010

Til både opgaveskrivere og lystlæsere. Især til interesserede i den historiske trafikudvikling i Danmark og herunder med interesse for biler, motorcykler, tog, vejnet og broernes udvikling i mellemkrigsårene. Også en bog til specialister og ingeniører.

Arnold Andersen (f. 1931) har skrevet flere bøger om både trafik- og lokalhistoriske forhold. Nærværende bog er en ganske imponerende og detaljeret udgivelse om især den jysk-fynske trafikudvikling og motorisering i mellemkrigsårene. Især i trediverne skete der en kolossal udvikling af den trafikale infrastruktur, hvilket Arnold Andersens bog vidner om. Bogen fortæller bl.a. om motorernes udvikling og dermed trafikmidlerne og deres indbyrdes konkurrence. Arnold Andersen kommer rundt om hele spektret fra bilismens ekspansion, større vejnet, togdriftens udvikling, forbedrede jernbaneanlæg og færgeforbindelser, nye broer og ikke mindst også kapitler om flyvningens indpas. Bogen er flot og afvekslende illustreret.

Den trafikale infrastruktur og dens udvikling i mellemkrigsårene findes der ikke andet samlet litteratur om.

Et interessant samlet billede fra en periode hvor der skete en kolossal udvikling indenfor trafikfronten, og bogen giver samtidig også en idé om, hvorfor tingene ser ud, som de gør i dag. En imponerede bog fra Arnold Andersen som sikkert vil friste lånere med interesse for den motoriserede trafikudvikling og dens historie.