Bøger / faglitteratur

Myers-Briggs' personlighedstyper : forstå din personlighed med MBTI


Beskrivelse


Forfatteren skelner mellem 16 forskellige personlighedstyper, og viser hvordan disse forskellige typer opfatter verden og hvilke konklusioner de drager om den. Grundtanken er at ingen af typerne er "rigtige", men at respekt og forståelse af egen og andres personlighed fremmer arbejdsglæde og livslyst.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. okt. 2011

af

af

Camilla Sejerøe

d. 27. okt. 2011

Myers-Briggs' personlighedstyper henvender sig til alle, der interesserer sig for menneskers forskellighed. Ledere, der skal sammensætte teams er et godt eksempel, men det kan også være pædagogen, der forsøger at forstå børnene, eller parret, der forsøger at forstå, hvorfor det er svært at fungerer sammen.

Bogen er skrevet af Isabel Briggs Myers med hendes søn Peter Briggs Myers. Han har skrevet forordet, men teksten er hendes oprindelige, selvom den udkom efter hendes død. Hun var ikke uddannet psykolog, men stod i kontakt med (og var inspireret af) Jung. Teorien opdeler mennesker i 16 forskellige typer, der alle rummer både gode og mindre gode ting. Pointen er ikke, at nogen er dårlige, og andre er gode, men derimod at alle rummer noget forskelligt, og vi har brug for hinanden.

Denne oprindelige tekst er ikke tidligere udgivet i Danmark, men står på enkelte biblioteker i sin engelske original-udgave, Gifts differing : understanding personality type. Der er en del artikler om emnet, og redskaberne, altså skemaer og beskrivelser af personlighedstyper har været at finde på dansk tidligere.

Helt oplagt at udgive denne klassiker på dansk. Metoden, der også kaldes MBTI, er brugt mange steder, og naturligvis vil nogle af de mange kursister vide mere.