Bøger / faglitteratur

Mystik og videnskab : en filosofisk rejse mod nye verdensbilleder


Beskrivelse


I bogen argumenteres der for, at nye resultater fra naturvidenskaberne og bevidsthedsforskningen peger i retning af mystikernes verdensbilleder. Mystikerne hævder at have erfaret livets store spørgsmål via deres eget indre bevidsthedsliv. Mystikerne har eksisteret til alle tider og i alle kulturer. De hævder, at verden er en levende organisme, og at der er en mening med livet. De nye videnskabelige opdagelser om verden og bevidsthedens natur er overraskende og mystiske, medmindre man ser dem gennem mystikernes verdensbilleder. Denne bog peger på broen mellem mystik og videnskab. Via nye opdagelser, der fører til nye spørgsmål, guides læseren gennem videnskabernes nye epokegørende opdagelser. Der gives fortolkningsmetoder til at forholde sig til dette omfattende område. Mystikernes og videnskabernes verdensbilleder kunne med tiden danne grundlag for et nyt globalt verdensbillede, baseret på både naturvidenskab og åndsvidenskab.