Bøger / faglitteratur

Myten om frihed og meditationens vej


Beskrivelse


En vejviser i spirituel udvikling, hvor frihed i vestlig forstand, opfattet hovedsageligt materielt, sættes i relation til den tibetanske buddhismes forestilling om en langt dybere og altomfattende åndelig frihed.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. juni 2002

af

af

Martin Hjelmborg

d. 14. juni 2002

Bogens styrke er, at den formidler kernen af den tibetanske buddhisme med eksempler fra Vestens begrebsverden. Forfatteren kender begge kulturkredse indefra. Han var højtstående lama i Tibet indtil 1959, da han måtte flygte til Indien, ligesom iøvrigt Dalai Lama. Allerede 1963 flyttede han til England og senere USA, hvor han begge steder oprettede buddhistiske lærdomscentre tilpasset vores kultur (i form, ikke indhold!). Hans intime kendskab til vores kultur ses også af den direkte, humoristiske og u-ærbødige sprogtone, bogen er skrevet i, men stadig med meget klare og seriøse budskaber. Vestlige forfattere af bøger om buddhisme er ofte for højtidelige eller flippede. Tibetanske er ofte uforståelige pga. kulturforskellen mellem os og dem. Forfatterens forening af de to kulturer i sit eget liv gør, at hans bog er den bedste introduktion på dansk til det dybere plan af buddhismen og kan således læses med udbytte også af u-indviede læsere. Hvert kapitel indledes med en tegning med et klassisk, buddhistisk motiv med tilhørende forklaringer bagest i bogen. Indhold, forord, ordforklaring af centrale begreber, adresser, øvrige bind i forlags-serien.


Berlingske tidende

d. 8. aug. 2002

af

af

Kristian Ditlev Jensen

d. 8. aug. 2002


Kristeligt dagblad

d. 23. nov. 2002

af

af

Anders Laugesen

d. 23. nov. 2002