Bøger / faglitteratur

Når bestyrelsen skaber værdi


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Evolutionen i bestyrelsens funktion (Fra den passive enstrengede til den aktive tostrengede ledelsesmodel ; Ejerskabets betydning for bestyrelsens arbejde) ; Den tostrengede models roller, processer og strukturer (Den værdiskabende bestyrelses roller ; Den værdiskabende bestyrelses processer ; Den værdiskabende bestyrelses strukturer) ; De fem centrale fokusområder for bestyrelsens dialog (Mod en ny fremadrettet fordeling af tid og fokus ; Første fokusområde : det langsigtede syn og strategi ; Andet fokusområde : opfølgning på strategiens eksekvering ; Tredje fokusområde : opfølgning på performance ; Fjerde fokusområde : tolkning af helbredsmarkører ; Femte fokusområde : formel kontrol og husholdning) ; Mennesket i bestyrelsesarbejdet (De personlige og professionelle bestyrelseskvaliteter ; Bestyrelsesopgaven set fra den individuelle kandidats vinkel)


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. maj 2014

af

af

Jytte Bræmer

d. 26. maj 2014

For virksomhedsledere og bestyrelsesmedlemmer.

Efter en række økonomiske skandaler er der i de senere år kommet mere fokus på virksomhedsbestyrelsens opgaver, ansvar og forpligtelser. Men bogen har et videre sigte end blot at bevidstgøre bestyrelsesmedlemmerne om deres ansvar. Dens hovedpointe er, at bestyrelsen kan og bør være egentlig værdiskabende for virksomheden. Med det menes at tænke strategisk sammen med virksomhedens ledelse. De gode råd til bestyrelsen er at fokusere, at sparre, at støtte og stimulere til nye synspunkter og vinkler på virksomhedens forretningsområde og udfordringer. Bestyrelsen skal bevæge sig fra udelukkende at have en kontrolfunktion til at involvere sig aktivt i skabelsen af fremtiden og sætte retning sammen med ledelsen. Bogens indhold er råd og vejledning til, hvordan man igangsætter sådan en proces, skaber en tryg atmosfære, rammesætter arbejdet og skaber en dagsorden, så fokus er proaktivt.

Der findes en del litteratur om bestyrelsesarbejdet eksempelvis: Professionelt bestyrelsesarbejde - hele året, 2013 og Bestyrelsen, 2008, der dog begge har et mere instrumentelt perspektiv på emnet med fokus på jura, regler og pligter.

En bog for bestyrelsesmedlemmer i virksomheder med den hovedpointe, at bestyrelsen i højere grad skal se sin rolle som en støtte for virksomhedens strategiudvikling.


Berlingske tidende

d. 15. juni 2014

af

af

Henrik Ørholst

d. 15. juni 2014


Jyllands-posten

d. 8. juni 2014

af

af

Ulla Bechsgaard

d. 8. juni 2014