Bøger / faglitteratur

Når små børn sørger : et inspirationsmateriale til arbejdet med de 0-6-årige børn i børnehave, vuggestue og dagpleje