Bøger / faglitteratur

Narrativ medicin i uddannelse og praksis


Beskrivelse


Indføring i hvad narrativ medicin har udrettet under den form, hvori den studeres og praktiseres i Danmark. Antologien giver et helikopterperspektiv på semiotiske og æstetiske teorier, om kreative skriveprocesser og fænomenologiske udredninger af lidelse. Desuden gives der indblik i den praktiske formidling af narrativ medicin til læge- og sundhedsfaglige studerende.

Anmeldelser (3)


Sygeplejersken

Årg. 121, nr. 11 (2021)

af

af

Stinne Glasdam

Årg. 121, nr. 11 (2021)


Ugeskrift for læger [online]

d. 4. okt. 2021

af

af

Birgit Bundesen

d. 4. okt. 2021


Dagens medicin

2021, nr. 12

af

2021, nr. 12