Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Nationalregnskabet : det danske nationalregnskab


Beskrivelse


Beskrivelse af nationalregnskabet og hvordan det udarbejdes samt forklaring af dets opbygning og bagvedliggende principper. Desuden definition og fortolkning af nationalregnskabets centrale statistiske begreber samt deres indbyrdes sammenhænge.