Bøger / faglitteratur til børn / håndbøger

Naturen i Danmark. Havet


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Havet: Danmarks havområder (Tom Fenchel: Naturen i havet. Birger Larsen: De danske farvandes geologi. Havets fysiske forhold / af Trine Christiansen, Jørgen Bendtsen og Karin Gustaffson) ; Livet i vandsøjlen (Per Juel Hansen: Det grønne plankton - planktonalgerne ; Det farveløse plankton - protozoer og dyreplankton) ; Havbundens dyre- og planteliv (Havbundens små organismer / Tom Fenchel og Reinhardt Møbjerg Kristensen. Jens Borum: Havbundens planter. Marianne Køie: Havbundens dyr ; Indførte arter. Livet på lavt vand ; Østersøen / Lars Hagerman og Bent Vismann) ; Havets store dyr / John Fleng Steffensen: Fiskene i de danske farvande. Carl Christian Kinze: Havpattedyr. Henrik Skov: Havets fugle) ; Den biologiske stofomsætning (De frie vandmassers stofomsætning / Mathias Middelboe og Michael Olesen. Havbundens stofomsætning / Ronnie Glud og Michael Kühl) ; Menneskets brug og misbrug af havet (Henrik Gislason: Havet som menneskets spisekammer. Morten Pejrup: Det danske Vadehav og større landvindingsprojekter. Forurening / Torkel Gissel Nielsen og Britta Pedersen. Bo Reimann: Beskyttelse og fremtid) ; Havet: Danmarks havområder (Tom Fenchel: Naturen i havet. Birger Larsen: De danske farvandes geologi. Havets fysiske forhold / af Trine Christiansen, Jørgen Bendtsen og Karin Gustaffson) ; Livet i vandsøjlen (Per Juel Hansen: Det grønne plankton - planktonalgerne ; Det farveløse plankton - protozoer og dyreplankton) ; Havbundens dyre- og planteliv (Havbundens små organismer / Tom Fenchel og Reinhardt Møbjerg Kristensen. Jens Borum: Havbundens planter. Marianne Køie: Havbundens dyr ; Indførte arter. Livet på lavt vand ; Østersøen / Lars Hagerman og Bent Vismann) ; Havets store dyr / John Fleng Steffensen: Fiskene i de danske farvande. Carl Christian Kinze: Havpattedyr. Henrik Skov: Havets fugle) ; Den biologiske stofomsætning (De frie vandmassers stofomsætning / Mathias Middelboe og Michael Olesen. Havbundens stofomsætning / Ronnie Glud og Michael Kühl) ; Menneskets brug og misbrug af havet (Henrik Gislason: Havet som menneskets spisekammer. Morten Pejrup: Det danske Vadehav og større landvindingsprojekter. Forurening / Torkel Gissel Nielsen og Britta Pedersen. Bo Reimann: Beskyttelse og fremtid)Geologien: Geologi og geologiske processer (Gunnar Larsen: Hvad er geologi? ; Udforskningens historie ; Jordens opbygning) ; Danmarks geologi (John Korstgård: De globale begivenheder. Finn Surlyk: Udviklingen i det danske område ; Fra ørkener til varme have. Peter Gravesen: Grundfjeldet - Danmarks fundament. Bjørn Buchardt: De første aflejringer. Ole Vejbæk: Ørken og salthav. Koralrev og lerhav / Claus Heilmann-Clausen og Finn Surlyk. Erik Skovbjerg Rasmussen: Lagunekyster og flodsletter. Klimaets naturlige variationer / Karen Luise Knudsen, Michael Houmark-Nielsen, Nanna Noe-Nygård. Istider og mellemistider / Michael Houmark-Nielsen, Karen Luise Knudsen og Nanna Noe Nygård. Fra istid til og med jægerstenalder / Nanna Noe-Nygård, Karen Luise Knudsen og Michael Houmark-Nielsen. Bent Odgaard: Fra bondestenalder til nutid. Johannes Krüger: Nutidens landskab. Merete Binderup: Nutidens kyster og klitter) ; Menneskets brug og misbrug af de geologiske dannelser (Råstoffer: Mineraler, energi og vand / Gunnar Larsen og Finn Surlyk. Mennesket, jorden og landskabet / Lise Holm og Gunnar Larsen. Fremtidens klima, råstoffer og landskaber / Gunnar Larsen og Karen Luise Knudsen) ; Havet: Danmarks havområder (Tom Fenchel: Naturen i havet. Birger Larsen: De danske farvandes geologi. Havets fysiske forhold / af Trine Christiansen, Jørgen Bendtsen og Karin Gustaffson) ; Livet i vandsøjlen (Per Juel Hansen: Det grønne plankton - planktonalgerne ; Det farveløse plankton - protozoer og dyreplankton) ; Havbundens dyre- og planteliv (Havbundens små organismer / Tom Fenchel og Reinhardt Møbjerg Kristensen. Jens Borum: Havbundens planter. Marianne Køie: Havbundens dyr ; Indførte arter. Livet på lavt vand ; Østersøen / Lars Hagerman og Bent Vismann) ; Havets store dyr / John Fleng Steffensen: Fiskene i de danske farvande. Carl Christian Kinze: Havpattedyr. Henrik Skov: Havets fugle) ; Den biologiske stofomsætning (De frie vandmassers stofomsætning / Mathias Middelboe og Michael Olesen. Havbundens stofomsætning / Ronnie Glud og Michael Kühl) ; Menneskets brug og misbrug af havet (Henrik Gislason: Havet som menneskets spisekammer. Morten Pejrup: Det danske Vadehav og større landvindingsprojekter. Forurening / Torkel Gissel Nielsen og Britta Pedersen. Bo Reimann: Beskyttelse og fremtid)Geologien: Geologi og geologiske processer (Gunnar Larsen: Hvad er geologi? ; Udforskningens historie ; Jordens opbygning) ; Danmarks geologi (John Korstgård: De globale begivenheder. Finn Surlyk: Udviklingen i det danske område ; Fra ørkener til varme have. Peter Gravesen: Grundfjeldet - Danmarks fundament. Bjørn Buchardt: De første aflejringer. Ole Vejbæk: Ørken og salthav. Koralrev og lerhav / Claus Heilmann-Clausen og Finn Surlyk. Erik Skovbjerg Rasmussen: Lagunekyster og flodsletter. Klimaets naturlige variationer / Karen Luise Knudsen, Michael Houmark-Nielsen, Nanna Noe-Nygård. Istider og mellemistider / Michael Houmark-Nielsen, Karen Luise Knudsen og Nanna Noe Nygård. Fra istid til og med jægerstenalder / Nanna Noe-Nygård, Karen Luise Knudsen og Michael Houmark-Nielsen. Bent Odgaard: Fra bondestenalder til nutid. Johannes Krüger: Nutidens landskab. Merete Binderup: Nutidens kyster og klitter) ; Menneskets brug og misbrug af de geologiske dannelser (Råstoffer: Mineraler, energi og vand / Gunnar Larsen og Finn Surlyk. Mennesket, jorden og landskabet / Lise Holm og Gunnar Larsen. Fremtidens klima, råstoffer og landskaber / Gunnar Larsen og Karen Luise Knudsen)Det åbne land: Natur og mennesker i det åbne land (Naturen i det åbne land / Peter Vestergaard. Det åbne lands kulturhistorie / Bo Fritzbøger. Livsbetingelser og tilpasninger til livet i det åbne land / Peter Milan Petersen og Henning Petersen); Naturtyperne i det åbne land (Moserne og de ferske enge / Signe Nepper Larsen, Boy Overgaard Nielsen og Søren Toft. Grænselandet / Rasmus Ejrnæs, Hans Henrik Bruun og Peter Holter. Lynghederne / Inger Kappel Schmidt, Boy Overgaard Nielsen og Torben Riis-Nielsen. De eksponerede kyster / Steen N. Christensen og Hans Dreisig. Strandengskysterne / Hans Dreisig og Peter Vestergaard. Det dyrkede land / Anna Bodil Hald og Jens Reddersen. Naturen i bylandskabet / Peder Agger, Michael Borch Grell og Signe Nepper Larsen); Store dyr i det åbne land (Pattedyr / Hans J. Baagøe. Padder og krybdyr / Kåre Fog. Fugle / Michael Borch Grell); De overordnede mønstre (Menneskets påvirkning af naturtyperne i det åbne land / Ib Johnsen. Mønstre i det åbne land / Henning Adsersen. Det åbne lands fremtid / Peder Agger) ; Havet: Danmarks havområder (Tom Fenchel: Naturen i havet. Birger Larsen: De danske farvandes geologi. Havets fysiske forhold / af Trine Christiansen, Jørgen Bendtsen og Karin Gustaffson) ; Livet i vandsøjlen (Per Juel Hansen: Det grønne plankton - planktonalgerne ; Det farveløse plankton - protozoer og dyreplankton) ; Havbundens dyre- og planteliv (Havbundens små organismer / Tom Fenchel og Reinhardt Møbjerg Kristensen. Jens Borum: Havbundens planter. Marianne Køie: Havbundens dyr ; Indførte arter. Livet på lavt vand ; Østersøen / Lars Hagerman og Bent Vismann) ; Havets store dyr / John Fleng Steffensen: Fiskene i de danske farvande. Carl Christian Kinze: Havpattedyr. Henrik Skov: Havets fugle) ; Den biologiske stofomsætning (De frie vandmassers stofomsætning / Mathias Middelboe og Michael Olesen. Havbundens stofomsætning / Ronnie Glud og Michael Kühl) ; Menneskets brug og misbrug af havet (Henrik Gislason: Havet som menneskets spisekammer. Morten Pejrup: Det danske Vadehav og større landvindingsprojekter. Forurening / Torkel Gissel Nielsen og Britta Pedersen. Bo Reimann: Beskyttelse og fremtid)Geologien: Geologi og geologiske processer (Gunnar Larsen: Hvad er geologi? ; Udforskningens historie ; Jordens opbygning) ; Danmarks geologi (John Korstgård: De globale begivenheder. Finn Surlyk: Udviklingen i det danske område ; Fra ørkener til varme have. Peter Gravesen: Grundfjeldet - Danmarks fundament. Bjørn Buchardt: De første aflejringer. Ole Vejbæk: Ørken og salthav. Koralrev og lerhav / Claus Heilmann-Clausen og Finn Surlyk. Erik Skovbjerg Rasmussen: Lagunekyster og flodsletter. Klimaets naturlige variationer / Karen Luise Knudsen, Michael Houmark-Nielsen, Nanna Noe-Nygård. Istider og mellemistider / Michael Houmark-Nielsen, Karen Luise Knudsen og Nanna Noe Nygård. Fra istid til og med jægerstenalder / Nanna Noe-Nygård, Karen Luise Knudsen og Michael Houmark-Nielsen. Bent Odgaard: Fra bondestenalder til nutid. Johannes Krüger: Nutidens landskab. Merete Binderup: Nutidens kyster og klitter) ; Menneskets brug og misbrug af de geologiske dannelser (Råstoffer: Mineraler, energi og vand / Gunnar Larsen og Finn Surlyk. Mennesket, jorden og landskabet / Lise Holm og Gunnar Larsen. Fremtidens klima, råstoffer og landskaber / Gunnar Larsen og Karen Luise Knudsen)Det åbne land: Natur og mennesker i det åbne land (Naturen i det åbne land / Peter Vestergaard. Det åbne lands kulturhistorie / Bo Fritzbøger. Livsbetingelser og tilpasninger til livet i det åbne land / Peter Milan Petersen og Henning Petersen); Naturtyperne i det åbne land (Moserne og de ferske enge / Signe Nepper Larsen, Boy Overgaard Nielsen og Søren Toft. Grænselandet / Rasmus Ejrnæs, Hans Henrik Bruun og Peter Holter. Lynghederne / Inger Kappel Schmidt, Boy Overgaard Nielsen og Torben Riis-Nielsen. De eksponerede kyster / Steen N. Christensen og Hans Dreisig. Strandengskysterne / Hans Dreisig og Peter Vestergaard. Det dyrkede land / Anna Bodil Hald og Jens Reddersen. Naturen i bylandskabet / Peder Agger, Michael Borch Grell og Signe Nepper Larsen); Store dyr i det åbne land (Pattedyr / Hans J. Baagøe. Padder og krybdyr / Kåre Fog. Fugle / Michael Borch Grell); De overordnede mønstre (Menneskets påvirkning af naturtyperne i det åbne land / Ib Johnsen. Mønstre i det åbne land / Henning Adsersen. Det åbne lands fremtid / Peder Agger)Skovene: Naturen, mennesket og skovene (Peter Friis Møller: Verdens og Danmarks skove. Skovenes naturgivne rammer / Ingeborg Callesen ... et al. Skovenes historie / Bo Fritzbøger og Bent Odgaard) ; Skovenes organismer (Peter Friis Møller: Biologisk mangfoldighed i skov. Skovenes planteliv / Peter Friis Møller ... et al. Skovenes svampe og laver / Jacob Heilmann-Clausen, Ulrik Søchting. Skovenes småorganismer og deres samspil / Boy Overgaard Nielsen ... et al. Hanne Hübertz: Skovenes hvirveldyr) ; Økologiske sammenhænge (Skovens vækst / Jens Dragsted, Karsten Raulund Rasmussen. Nedbrydning / Jacob Heilmann-Clausen ... et al. Dynamik og forstyrrelser i skoven / Peter Friis Møller ... et al.) ; Skovtyper i Danmark (Peter Friis Møller: Skovtyper og deres baggrund. Driftsbetingede skovtyper / Peter Friis Møller ... et al. Bøgeskov / Peter Friis Møller, Jacob Heilmann-Clausen ; Peter Friis Møller: Egeskov. Andre løvskove / Peter Friis Møller, Jacob Heilmann-Clausen. Nåleskov / Hanne Hübertz, Boy Overgaard Nielsen. Særlige levesteder i skovene / Peter Friis Møller ... et al.) ; Skovenes betydning og fremtid (Skovenes samfundsmæssige betydning / Frank Søndergaard Jensen ... et al. Skovenes forvaltning ; De danske skoves fremtid / Hanne Hübertz ... et al.) ; Havet: Danmarks havområder (Tom Fenchel: Naturen i havet. Birger Larsen: De danske farvandes geologi. Havets fysiske forhold / af Trine Christiansen, Jørgen Bendtsen og Karin Gustaffson) ; Livet i vandsøjlen (Per Juel Hansen: Det grønne plankton - planktonalgerne ; Det farveløse plankton - protozoer og dyreplankton) ; Havbundens dyre- og planteliv (Havbundens små organismer / Tom Fenchel og Reinhardt Møbjerg Kristensen. Jens Borum: Havbundens planter. Marianne Køie: Havbundens dyr ; Indførte arter. Livet på lavt vand ; Østersøen / Lars Hagerman og Bent Vismann) ; Havets store dyr / John Fleng Steffensen: Fiskene i de danske farvande. Carl Christian Kinze: Havpattedyr. Henrik Skov: Havets fugle) ; Den biologiske stofomsætning (De frie vandmassers stofomsætning / Mathias Middelboe og Michael Olesen. Havbundens stofomsætning / Ronnie Glud og Michael Kühl) ; Menneskets brug og misbrug af havet (Henrik Gislason: Havet som menneskets spisekammer. Morten Pejrup: Det danske Vadehav og større landvindingsprojekter. Forurening / Torkel Gissel Nielsen og Britta Pedersen. Bo Reimann: Beskyttelse og fremtid)Geologien: Geologi og geologiske processer (Gunnar Larsen: Hvad er geologi? ; Udforskningens historie ; Jordens opbygning) ; Danmarks geologi (John Korstgård: De globale begivenheder. Finn Surlyk: Udviklingen i det danske område ; Fra ørkener til varme have. Peter Gravesen: Grundfjeldet - Danmarks fundament. Bjørn Buchardt: De første aflejringer. Ole Vejbæk: Ørken og salthav. Koralrev og lerhav / Claus Heilmann-Clausen og Finn Surlyk. Erik Skovbjerg Rasmussen: Lagunekyster og flodsletter. Klimaets naturlige variationer / Karen Luise Knudsen, Michael Houmark-Nielsen, Nanna Noe-Nygård. Istider og mellemistider / Michael Houmark-Nielsen, Karen Luise Knudsen og Nanna Noe Nygård. Fra istid til og med jægerstenalder / Nanna Noe-Nygård, Karen Luise Knudsen og Michael Houmark-Nielsen. Bent Odgaard: Fra bondestenalder til nutid. Johannes Krüger: Nutidens landskab. Merete Binderup: Nutidens kyster og klitter) ; Menneskets brug og misbrug af de geologiske dannelser (Råstoffer: Mineraler, energi og vand / Gunnar Larsen og Finn Surlyk. Mennesket, jorden og landskabet / Lise Holm og Gunnar Larsen. Fremtidens klima, råstoffer og landskaber / Gunnar Larsen og Karen Luise Knudsen)Det åbne land: Natur og mennesker i det åbne land (Naturen i det åbne land / Peter Vestergaard. Det åbne lands kulturhistorie / Bo Fritzbøger. Livsbetingelser og tilpasninger til livet i det åbne land / Peter Milan Petersen og Henning Petersen); Naturtyperne i det åbne land (Moserne og de ferske enge / Signe Nepper Larsen, Boy Overgaard Nielsen og Søren Toft. Grænselandet / Rasmus Ejrnæs, Hans Henrik Bruun og Peter Holter. Lynghederne / Inger Kappel Schmidt, Boy Overgaard Nielsen og Torben Riis-Nielsen. De eksponerede kyster / Steen N. Christensen og Hans Dreisig. Strandengskysterne / Hans Dreisig og Peter Vestergaard. Det dyrkede land / Anna Bodil Hald og Jens Reddersen. Naturen i bylandskabet / Peder Agger, Michael Borch Grell og Signe Nepper Larsen); Store dyr i det åbne land (Pattedyr / Hans J. Baagøe. Padder og krybdyr / Kåre Fog. Fugle / Michael Borch Grell); De overordnede mønstre (Menneskets påvirkning af naturtyperne i det åbne land / Ib Johnsen. Mønstre i det åbne land / Henning Adsersen. Det åbne lands fremtid / Peder Agger)Skovene: Naturen, mennesket og skovene (Peter Friis Møller: Verdens og Danmarks skove. Skovenes naturgivne rammer / Ingeborg Callesen ... et al. Skovenes historie / Bo Fritzbøger og Bent Odgaard) ; Skovenes organismer (Peter Friis Møller: Biologisk mangfoldighed i skov. Skovenes planteliv / Peter Friis Møller ... et al. Skovenes svampe og laver / Jacob Heilmann-Clausen, Ulrik Søchting. Skovenes småorganismer og deres samspil / Boy Overgaard Nielsen ... et al. Hanne Hübertz: Skovenes hvirveldyr) ; Økologiske sammenhænge (Skovens vækst / Jens Dragsted, Karsten Raulund Rasmussen. Nedbrydning / Jacob Heilmann-Clausen ... et al. Dynamik og forstyrrelser i skoven / Peter Friis Møller ... et al.) ; Skovtyper i Danmark (Peter Friis Møller: Skovtyper og deres baggrund. Driftsbetingede skovtyper / Peter Friis Møller ... et al. Bøgeskov / Peter Friis Møller, Jacob Heilmann-Clausen ; Peter Friis Møller: Egeskov. Andre løvskove / Peter Friis Møller, Jacob Heilmann-Clausen. Nåleskov / Hanne Hübertz, Boy Overgaard Nielsen. Særlige levesteder i skovene / Peter Friis Møller ... et al.) ; Skovenes betydning og fremtid (Skovenes samfundsmæssige betydning / Frank Søndergaard Jensen ... et al. Skovenes forvaltning ; De danske skoves fremtid / Hanne Hübertz ... et al.)De ferske vande: Naturen, mennesket og de strømmende vande (Kaj Sand-Jensen: Danmarks søer og vandløb ; Mennesket og de ferske vande ; De ferske vandes forurening ; Livsbetingelser i vand ; Vandløbenes miljø ; Vandløbenes planter ; Biologiske samspil i vandløb. Claus Lindegaard: Vandløbenes smådyr ; Smådyrenes tilpasninger til rindende vand ; Smådyrenes føde i og omkring vandløb. Vandløbenes fisk / af Michael Møller Hansen et. al. Vandløbenes forurening / af Claus Lindegaard og Kaj Sand-Jensen) ; De stillestående vande (Kaj Sand-Jensen: Søernes miljø ; Søernes rodfæstede planter ; Søernes fugle og pattedyr ; Biologiske samspil i søer ; Sørestaurering ; Damme. Søernes plankton / af Kirsten S. Christofferen og Kaj Sand-Jensen. Claus Lindegaard: Søernes smådyr. Søernes fisk / af Søren Berg og Christian Skov ) ; De ferske vande fremtid (Kaj Sand-Jensen: Biodiversitet i ferskvand ; Kampen om vandet)


Anmeldelser (13)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. sep. 2017

af

af

Martin Jørgensen

d. 6. sep. 2017

Storværk om biologien og økologien i den danske natur. For alle lige fra lektoren til den almene kratlusker. Om naturens mange aspekter.

Den danske natur er et stort emne, og denne udgivelse på knap 3000 sider, fordelt over fem bind, behandler naturen i Danmark ud fra en række emner. Skovene, havet, det åbne land, de ferske vande og geologien er bind-titlerne, der fungerer som grovinddeling af stoffet. Hver bind behandler biotopens historie, plante- og dyreliv, kredsløb og menneskelig indflydelse. Der lægges vægt på fremtidsudsigterne. Bogens forfattere er primært en række danske forskere indenfor det bio- og naturvidenskaben. Teksten er tospaltet med infografikker, farvebilleder og diagrammer.

Et ikonisk værk om alle tænkelige facetter af dansk natur. En decideret lækker og omfangsrig udgivelse med overflod af information, så det næsten tager pusten fra en. Værkerne beskæftiger sig med naturen både i detaljen og i de store overordnende linjer. Emnerne er fint delt op, så man som læser har stor frihed i læsningen. Sproget er pædagogisk og forståeligt, og fagtermer forklares i teksten og i ordlister. Billedsiden underbygger teksten på fornem vis.

De fem bind er nye udgaver, hvor opdateringen især består af opdaterede tal, statistikker, opdagelser og nuværende tilstande. Tidligere udgaver er udkommet fra 2007 til 2013 så graden af opdatering varierer fra bind til bind.


Bibliotekernes vurdering

d. 9. maj 2006

af

af

Birgit Hald

d. 9. maj 2006

Havet er første bind i det nye flerbindsværk Naturen i Danmark der er tænkt som en opdatering af det ca. 35 år gamle værk Danmarks natur. Havet omkring Danmark belyses fra alle vinkler, og alle livsformer i og omkring havmiljøet fra mikroorganismerne til den blåhval, der strandede ved Årøsund i 1931, beskrives. Bogens 20 kapitler er skrevet af undervisere og forskere fra især Marinbiologisk Laboratorium og Danmarks Miljøundersøgelser, og en enkelt, geologen Birger Larsen, er genganger fra bindet om havet fra Danmarks natur. Alle naturinteresserede voksne kan få glæde af artiklerne, der kommer rundt om geologien, de biologiske processer og menneskets brug og misbrug af havet fra landindvindingsprojekter til forurening og nutidens forsøg på beskyttelse af havmiljøet. Teksten er sat i spalter (med for mine øjne lidt små typer), og alle opslag er illustreret med relevante grafer, gode tegninger eller flotte fotos af fascinerende eller uhyggelige dyr i store forstørrelser, der nok kan skræmme et par sarte sjæle fra at gå i vandet. Bindet afsluttes med en omfattende litteraturliste, en ordliste med forklaring på fagudtryk samt et godt udbygget og meget anvendeligt stikordsregister. Der udkommer ialt 5 bind. De øvrige titler bliver: Geologien, Det åbne land, De ferske vande og Skovene.


Folkeskolen

Årg. 123, nr. 37 (2006)

af

af

Kaare Øster

Årg. 123, nr. 37 (2006)


Gymnasieskolen

Årg. 90, nr. 12 (2007)

af

af

Erik Zinglersen

Årg. 90, nr. 12 (2007)


Fiskeri tidende

Årg. 13, uge 26/30 (2006)

af

af

Lone Hansen

Årg. 13, uge 26/30 (2006)


Grønt miljø

2009, nr. 3

af

af

SH

2009, nr. 3


Aktuel naturvidenskab

2006, nr. 5

af

af

Jens Olaf Pepke Pedersen

2006, nr. 5


Bogmarkedet

Årg. 152, nr. 13 (2006)

af

af

Jens Jørgen Kjærgaard

Årg. 152, nr. 13 (2006)


Kaskelot

Nr. 159 (2006)

af

af

Finn Bjerregaard

Nr. 159 (2006)


Vand & jord

Årg. 14, nr. 1 (2007)

af

af

Kurt Jensen

Årg. 14, nr. 1 (2007)