Bøger / faglitteratur / biografier

Nazismens danske ansigt


Beskrivelse


Om Frits Clausen (1893-1947), Christian Peder Kryssing (1891-1976), Christian Frederik Schalburg (1906-1942), Knud Børge Martinsen (1905-1949) og Søren Kam (1921-2015). Fem markante danskere, der under 2. verdenskrig gik nazisternes ærinde.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 30. mar. 2017

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 30. mar. 2017

Under besættelse valgte mange danskere at bakke op om den tyske besættelsesmagt. Hvorfor gjorde de det? Hvad var de for mennesker, og hvilken motivation lå bag deres valg? For besættelsesinteresserede.

Bogen behandler 5 markante danskere og deres baggrund for samarbejdet med besættelsesmagten. Først lederen af de danske nazister Frits Clausen, hvis stærke dansknationale sindelag og dybe sociale engagement skaffede ham mange vælgere i grænselandet. Derefter følger 4 kendte danskere, der var frivillige officerer i Waffen SS og Frikorps Danmark. Frikorpsets 3 ledere: C.P Kryssing og efterfølgerne C.F. Schalburg og K.B. Martinsen. Til sidst Søren Kam der slap ustraffet for sine besættelsesforbrydelser. Udover den enkeltes personlige biografi og motiver behandler bogen også den øvrige besættelseshistoriske baggrund og de sammenhænge, de indgik i: fx Frikorps Danmark, Schalburgkorpset og Waffen-SS.

Bogen bringer ikke meget nyt ift. tidligere biografier om samme markante besættelsesprofiler. Man kommer godt ind bag den enkeltes baggrund og motivation, selv om det dog oftere er de impliceredes soldater- og lederegenskaber end andelen i krigs- og besættelsesforbrydelserne, der er i forgrunden. Biografierne er primært beskrivende men grundige og kvalificerede og kan læses med udbytte af alle besættelsensinteresserede, der ønsker kortere biografisk omtale.

Alle de behandlede er dækket i nyere større enkeltbiografier.


Jyllands-posten

d. 30. juli 2017

af

af

Gerhardt Eriksen

d. 30. juli 2017


Weekendavisen

d. 7. apr. 2017

af

af

Claus Bundgård Christensen

d. 7. apr. 2017