Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Netværkssamfundet : jeg er på, altså er jeg!


Beskrivelse


Om hvad netværkssamfundet gør ved os som individer og den måde vi bliver socialiseret på. Med fokus på de sociale medier som Facebook, Twitter, blogs etc.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. jan. 2012

af

af

Jette Landberg

d. 10. jan. 2012

Henvender sig til gymnasieelever med samfundsfag på A- og B-niveau og deres lærere. Det er stof som eleverne skal igennem på det sociologiske område med hensyn til identitetsdannelse, social interaktion, og de ændringer, der sker i menneskene ved skiftet fra industrisamfund til netværkssamfund. Også interessant læsning for alle os andre.

Forfatterne gennemgår det essentielle i samfundsændringernes betydning for det enkelte menneske, og her er tale om store forandringer. I det indledende kapitel får vi en gennemgang af en række kendte teoretikeres tanker omkring identitet med navne som Erikson og Honneth, efterfulgt af et kapitel om historien og den generelle samfundsudviklings betydning for vores identitet, her er det navne som Ziehe, Giddens og Beck. Derefter et centralt afsnit om det nye netværksindivid, der ikke længere lever i traditionelle fællesskaber men snarere dyrker sit sociale liv i en række stammer eller interessefællesskaber af kortere og længere varighed. De tre forfattere er henholdvis gymnasielektor og studerende.

Bevæger sig omkring de samme emner som Årgang 2012, 2011 af Søren Schultz Hansen, der bygger på interviews med digitale indfødte og voksne såkaldt digitale immigranter. Bogen her har mere teori og retter sig direkte mod pensum.

Rigtig god til at give et overblik over mange meget brugte og nye teoretikere og samtidig sætte dem ind i nye rammer og lægge op til diskussion. Fordybelse i teorierne kræver naturligvis at man går til de enkelte værker.