Bøger / faglitteratur

Neuropædagogik : hjerne, liv og læring


Beskrivelse


Neuropædagogik dækker over en pædagogisk anvendelse af viden om den normale hjernes opbygning og funktion, neuropsykologi og kognitiv psykologi, pædagogik, læreprocesser og didaktik samt den enkelte persons hjerne, symptomer og liv. Bogen tager udgangspunkt i et salutogent perspektiv og beskriver det nødvendige teorigrundlag, så den professionelle læser kan arbejde ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme. Eksempler fra forskellige praksisfelter (sygehus, genoptræningsenhed, bosted, specialdaginstitution, specialskole mv.), hvor en neuropædagogisk tilgang menes at kunne give positive resultater, inddrages.

Anmeldelser (1)


Fysioterapeuten

Årg. 96, nr. 5 (2014)

af

af

Camilla Biering Lundquist

Årg. 96, nr. 5 (2014)