Bøger / faglitteratur

Nordisk lærebog i audiologi


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Hørelsen er en af menneskets væsentligste sanser. Den er aktiv døgnet rundt – også når vi sover. Den bruges til at opfatte lyde som tale, musik, barnegråd, trafikstøj, fuglesang m.m. og er væsentlig for menneskers sociale kontakt og kommunikation; hvis hørelsen er dårlig, kan det være svært at interagere med andre mennesker. ”Nordisk Lærebog i Audiologi” dækker læren om hørelsen i al dens kompleksitet og omfatter både medicinsk, teknisk og psykosocial viden. Bogen egner sig som lærebog for uddannelser på høreområdet og som opslagsværk for alle faggrupper inden for høreområdet. Den introducerer bl.a. til høresystemets udvikling, genetik, anatomi og fysiologi, akustik og psykoakustik, sproglig kommunikation, høremålinger, høreskader, høreapparater, tinnitus samt habilitering og rehabilitering. ”Nordisk Lærebog i Audiologi” er skrevet af en række specialister fra de nordiske lande og er udgivet med samme indhold på svensk, norsk og finsk. Den danske udgave er revideret og udvidet i forhold til disse. Nordisk Audiologisk Selskab står bag udgivelsen af lærebøgerne, som er støttet af Nordisk Ministerråd og Oticon Fonden. Den danske udgave er støttet af Oticon Fonden og GN Store Nord Fondet. I andenudgaven af bogen er der foretaget følgende væsentlige ændringer: I kapitel 6, om høremålinger, er afsnittet om kontralateral maskering skrevet om med henblik på at gøre det lettere tilgængeligt. Figur 6.7 og 12.9 er gjort mere informative. Lidt tekst med Sabines formel er tilføjet i kapitlet om Akustik. Oversigten over standarder med relation til audiologi er ført up to date med hensyn til årstal m.m.