Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Norge


Beskrivelse


Om historie, geografi, natur, ressourcer, kultur, dagligdagen, ungdommens forhold, samt fremtidsmuligheder. Med opgaver og forslag til aktiviteter.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. maj 1999

af

af

Erik Boas Pedersen (skole)

d. 12. maj 1999

I forlagets Geofakta-serie, der omfatter fagbøger for 7.-9. skoleår om bl.a. de baltiske stater, Tyskland, USA, Sydafrika, Færøerne og Tyrkiet foreligger nu en ny udgivelse om Norge. Som de øvrige bøger i serien udmærker denne sig ved gode, klare, dækkende farvefotos som illustrationer og varierede og relevante opgaver, der relaterer til teksten, lige fra simple kontrolspørgsmål over diskussionsoplæg til relativt omfattende undersøgelser. Teksten er opdelt i 15 dobbeltsiders opslag, der kommer godt omkring emnet i afsnit om naturen, relationerne til Danmark, historien, især vikingetiden og 400-årsnatten, fiskeriet, olien, turismen, ungdommen, samerne, opdagelsesrejsende, de store byer, Svalbard og norsk gastronomi i form af gule multebær og brunost fra Gudbrandsdalen! Et sidste afsnit opsummerer bogens indhold og giver et bud på nordmændenes fremtid. Bagest i bogen stikordsregister, litteraturliste og liste over adresser til støtte for opgaveløsningerne. Desuden konturkort på inderflappen. Glimrende fagbog til geografi og samfundsfag, der også anskuer sit emne fra en dansk synsvinkel. Smuk forside af vinterklædt, solbeskinnet norsk bygd.


Bibliotekernes vurdering

d. 26. mar. 2002

af

af

Ingrid Jensen (skole)

d. 26. mar. 2002

De små fagbøger dækker mange emner og har vist deres egnethed til faglig læsning, herunder læsekurser, i starten af mellemtrinnet. Med nærværende titel mangler nu kun Finland, før de nordiske lande er dækket. Det er relevant med dette indledende kendskab til nabolandene, og bogen er aktuel i et emnearbejde - også senere i forløbet til læsesvage elever. Den giver en god, bred og aktuel orientering om Norges specielle natur og udstrækning, byer, befolkning og naturgivne erhverv og prøver at fange de kendetegn, som dels adskiller landet fra naboerne, dels er fælles nordiske træk. Her et blik tilbage på en fælles historie med Danmark, begyndende med vikingetiden. Det meget saglige indhold brydes af et møde med en skolepiges hverdag, samt kort præsentation af Fridtjof Nansen og Roald Amundsen og slutter ved indgangen til legelandets Kardemomme by. Konceptet er det samme som i seriens øvrige bøger med hensyn til struktur, opsætning og illustrationer, samt stikord og kort litteraturliste. En iøjnefaldende forside med det norske flag dominerende en skisportsdag på fjeldet.


Bibliotekernes vurdering

d. 26. mar. 2002

af

af

Ulla Møller

d. 26. mar. 2002

I serien De små fagbøger, der henvender sig til de 7-11årige kommer nu en bog om Norge. Indenfor de begrænsninger, som den letlæste form sætter, giver forfatteren en god beskrivelse af landets historie fra vikinger til forholdet til EU, byerne og landskaberne med fjorde og fjelde, dyrelivet og erhvervslivet med bl.a. turisme, fiskeri og olieeventyr. Læseren møder også den 10-årige Kaja og får et indblik i hendes hverdag med skolegang og fritidsinteresser. Bogen er først og fremmest anvendelig i forbindelse med emnearbejde, men den kan også bruges som en lettilgængelig appetitvækker forud for en ferie i Norge. Teksten er tilrettelagt så den er let at læse, den er verssat i to spalter, og den er fortrinsvis opbygget af hovedsætninger. Som illustrationer er benyttet gode skarpe farvefotos, de er glimrende tilpasset teksten, og virker friske og nutidige. Der sluttes med et fyldigt register og en lille litteraturliste, der er forsynet med en kort indholdsnote samt angivelse af sværhedsgrad. Den nyeste titel her er Jette Tybjergs Norge - et land i Norden, 2001, der dog er noget sværere end nærværende bog.