Bøger / faglitteratur

Numerologisk studie over frøken Hedvig Mine Sophie Jørgensen og fhv. tjener Peter Christian Sørensen den 16. marts 1931