Bøger / faglitteratur

Ny udsathed i ungdomslivet : 11 forskere om den stigende mistrivsel blandt unge


Beskrivelse


Flere unge mistrives i dag med et eksploderende antal diagnoser til følge. 11 forskere kommer med en række bud på, hvordan vi kan forstå udsathed blandt unge set i lyset af aktuelle samfundsmæssige forandringer.

Anmeldelser (1)