Bøger / faglitteratur

Ny ungdom og usædvanlige læreprocesser : kulturel frisættelse og subjektivitet


Beskrivelse


En analyse og kritik af de traditionelle lærebetingelser med en psykoanalytisk orienteret opfattelse af forløbet af læreprocesser, der har forståelse for de nye ungdomsbevægelsers kulturmønstre.

Anmeldelser (10)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Katrine Høffding

d. 18. dec. 2018

Bogen er en analyse og kritik af de traditionelle lærebetingelser og den giver en psykoanalytisk orienteret forståelse af, hvordan vi lærer noget og hvordan læreprocesser forløber. I denforstand er bogen et anvendeligt arbejdsredskab for lærere og pædagoger. Bogen er ikke konkret pædagogisk med forslag til temaer, arbejdsformer og undervisningsforløb, men forfatterne prøver atpåvise didaktikkens illusion: at man kan formulere indholdsbestemte mål-og-middel overvejelser, uafhængigt af deltagernes forudsætninger og undervisningens kulturelle kontekst, og de leverer enstærk kritik af den traditionelle undervisnings rolle i socialisationsprocessen. I opfattelsen af ungdommens samfundssituation er der en væsentlig kritik af Lasch's narcissismeopfattelse, hvorforfatterne påtager sig rollen som forsvarer af de unge. Bogen er skrevet af de to forfattere hver for sig, hvilket også ses i både indhold og form. Dansk efterskrift af Annelise Hybert og JohnMortensen opsummerer bogenglimrende. Flot omslag. Bogen er ikke umiddelbart let tilgængelig, men udgør et væsentligt bidrag til den videre diskussion om erfaringspædagogik, narcissisme,læreprocesser og undervisningens rolle.


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Jytte Kjær Schou

2008

En bog på et højt fagligt niveau målrettet lærere, lærerstuderende og ungdomsforskere.

De to tyske forfattere udtrykker sig i et noget tungt, akademisk sprog. Deres tilgang er både psykoanalytisk og kulturteoretisk, og de inddrager såvel positive som negative følger af samfundsomvæltningen i et par årtier efter ungdomsoprøret i 1968. De reflekterer over den nye ungdomskarakter fanget i spændingsfeltet mellem frisættelse fra traditioner med uendelige muligheder for livsudfoldelse på den ene side og den deraf følgende psykiske belastning og behovet for tryghed på den anden side. På den baggrund udforsker de mulighederne for utraditionelle læreprocesser. Forfatterne har ikke samskrevet deres synspunkter, men er ansvarlige for deres egne kapitler, og de har lidt forskellige indfaldsvinkler.

Der er tale om et genoptryk af den 25 år gamle klassiker inden for ungdomssociologi og læreprocesser. Selv om ungdomskulturen har ændret sig i forhold til 1970'erne og 1980'erne, rummer bogen stadig synspunkter af værdi for den moderne pædagogiske forskning. I Øer af intensitet i et hav af rutine, 2004 har den ene forfatter Thomas Ziehe fulgt op på sine teorier.

En akademisk klassiker om ungdomskultur og læreprocesser efter ungdomsoprøret med en forholdsvis snæver målgruppe.


Undervisere.dk

Årg. 2, nov. (2008)

af

af

Sten Larsen

Årg. 2, nov. (2008)


Nordisk forum

nr 42 = vol 19, nr 2 (1984)

af

af

Gestur Gudmundsson

nr 42 = vol 19, nr 2 (1984)


Aalborg stiftstidende

d. 9. feb. 1984

af

af

Hans Jørn Christensen

d. 9. feb. 1984


VS bulletin

nr 225 (1983)

af

af

Ulrik Jørgensen

nr 225 (1983)


Information

d. 7. nov. 1983

af

af

Elo Nielsen

d. 7. nov. 1983


Weekendavisen

d. 24. feb. 1984

af

af

Bo Bjørnvig

d. 24. feb. 1984


Jyllands-posten

d. 23. nov. 1983

af

af

A. V.

d. 23. nov. 1983


Fyens stiftstidende

d. 26. okt. 1983

af

af

Jørgen Gleerup

d. 26. okt. 1983