Bøger / faglitteratur

Nye ord - hvorfor og hvordan?


Beskrivelse


Beskriver nye danske ord og de nye ting, fænomener og begivenheder, der er baggrunden for deres opståen. Med register over de ca. 3000 nye ord, der er omtalt.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Liselotte Henriksen

d. 18. dec. 2018

Pia Jarvad er redaktør af Nye ord i dansk 1955-75, og det er med baggrund i arbejdet med denne og dens efterfølger 1955-95, at hun her gennemgår dels selve arbejdet med at indsamle ogregistrere nye ord, dels hvordan ord dannes ved lån, nye behov, nye sammensætninger, forkortelser, skift i brug og betydning rav. Behovet for at bruge nye ord diskuteres, og lån fra andre sproganalyseres. Især invasionen af engelske ord i dette århundrede gennemgås grundigt, og med baggrund i holdningsundersøgelser og i en anden forståelse af sprogets brug og sprogbrugens betydning, nårPia Jarvad til en ganske anden opfattelse end Erik Hansen og Jørgen Lund, der i Kulturens gesandter (1994) ikke finder den engelske indflydelse alarmerende. Kvantitativt, sandt nok, menkvalitetsmæssigt ganske anderledes, når magtens og fornyelsens sprog bliver engelsk eller baseres på engelske lån, fremhæves det i bogen, hvis ligefremme sprogbrug og form gør den attraktiv for demange, der er optaget af sproget og detsforandringer. Register over de ca. 3.000 ord, der gennemgås i bogen, giver den opslagsværdi. Omfattende litteraturliste.


Gymnasieskolen

Årg. 78, nr. 15 (1995)

af

af

Niels Martinov

Årg. 78, nr. 15 (1995)


Jyllands-posten

d. 7. maj 1995

af

af

Hans Jakob Nielsen

d. 7. maj 1995


Nyt fra Sprognævnet

1995, nr. 3

af

af

HGJ

1995, nr. 3


Politiken

d. 7. maj 1995

af

af

Ivar Gjørup

d. 7. maj 1995


Folkeskolen

Årg. 112, nr. 24 (1995)

af

af

Niels Holst

Årg. 112, nr. 24 (1995)