Bøger / faglitteratur

Nye vidensmedier : kultur, læring, kommunikation


Beskrivelse


Diskussion af de nye mediers funktion i formidling og tilegnelse af viden.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. maj 2011

af

af

Søren Brunbech

d. 12. maj 2011

Målgruppen vil være studerende på Det Informationsvidenskabelige Akademi, IVA, og på de medievidenskabelige studier på universiteterne, og til en vis grad de særligt interesserede praktikere i biblioteks- og informationssektoren.

En antologi med 16 bidrag, de fleste forfattere med tilknytning til IVA. Der er opbrud i vidensbegrebet i overgangen fra den trykte kultur til den digitale, og det overordnede tema for antologien er især de nye digitale mediers, funktion og anvendelse i formidling og tilegnelse af viden. I det redaktionelle forhold og i de indledende teoretiske artikler forsøger man at indkredse begrebet vidensmedier, der tilsyneladende vil kunne anvendes om alle medier, bare de bruges til videnstilegnelse. Indholdet af antologiens bidrag strækker sig fra teoretiske diskussioner af forholdet mellem viden og medier og til analyser af konkrete forsøg med brug af sociale medier i bibliotekerne. Litteraturhenvisninger efter hvert bidrag.

Klaus Bruhn Jensen Medier og samfund : en introduktion, 2008 er en grundbog i medieforskning, der også er rettet mod studerende.

En fyldig antologi der på et højt fagligt niveau og fra forskellige synsvinkler diskuterer de nye mediers funktion i formidling og tilegnelse af viden.