Bøger / faglitteratur

Nyere pædagogisk/psykologisk forskning og inspirationen til pædagogisk praksis


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Institutionen der gik forskningsvejen : (Børn og IT) / Hanne Christiansen og Nicolai Fjellerad. Kjeld Rasmussen: Læreplaner i dagtilbud - mest en succeshistorie : helt ny undersøgelse. Liv Gjems: Hverdagens samtaler i børnehaven : op til 85% af dagen går med samtaler. Børneliv i 0-3 års institutioner : børn forhandler utrolig meget med hinanden ; Vuggestuepædagogik under udforskning : barn-voksen relationer er ikke kun en-til-en situationer / Anja Hvidtfeldt Stanek og Maja Røn-Larsen. Jan Kampmann: At opbygge evaluering i pædagogisk praksis : baseret på pædagogernes egne praksiserfaringer! Arbejdet med læring for de 0-2 årige : 0-14 rapport om projekt. Samarbejde der virker : hvad forældre synes er vigtigt i samarbejdet ; Pædagogiske rutiner er en guldgrube for børns udvikling : når forskning kan begrunde og prioritere hverdagens pædagogik / Suzanne Kragh og Søren Smidt. Pædagogisk arbejde med børneperspektiver, 1 : som kan ændre pædagogens syn på, hvad børnene har brug for / Laura Detlefsen og Persille Schwartz. Judithe Nielsen: Pædagogisk arbejde med børneperspektiver, 2 : da projektet førte til, at en garderobe ikke blev ændret. Malene Tschentscher: Projekt Legende trivsel : om øget trivsel for sårbare børn. Elisabeth Schjødt Laursen: Rum for dialog i børnehaven : hvor i børnehaven sprudler sproget mest? Dion Sommer: "Stå fast - Sig nej" : stop tidlig skolestart og test i vuggestue og børnehave. Nina Marie Andersen: Styrk de store børn i udsatte boligområder : via agression replacement training. Fælles om en god skolestart : et materiale til samarbejde om overgangen / Pia Vinther Dyrby og Rikke Wettendorff. Pædagogers arbejde med børns relationer og venskaber : relationer er omdrejningspunktet i pædagogikken / Annegrehte Ahrenkiel & Kim Rasmussen. Stig Brostrøm: Barnet i Centrum, 1-5 - Barnet i Centrum : "introduktion til projektet" (Lise Bech Madsen: "Børnehus: Start-snart-parat" : om bl.a. forældre og barn på for-besøg. Elin Kofoed: Forskning og praksis beriger hinanden : om "det åbne vindue". Gitte Kristensen: På sporet af nærværet : bl.a. via massage og små grupper af børn på legepladsen. Eydna Gudmundsson: Da forældre begyndte at se os - også - som fagpersoner : om bl.a. ny rapportering til forældrene). V I D A : vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud / Bente Jensen i samarbejde med Kjeld Rasmussen. WizeFloor - det interaktive gulv : belyser to børnehavers brug af WizeFloor / Trine Skovgaard Merkel m.fl. Stig Brostrøm: 10-åriges syn på deres børnehave : hvad husker de bedst cirka fire år efter, de har forladt børnehaven. Hanne Nielsen: Fremtidens forskningsprojekt : introduktion til projektet. Fremtidens dagtilbud, 2 : det er en oplevelse at være tæt på og ikke blive afbrudt i det pædagogiske arbejde : for eksempel ved dialogisk læsning og naturforløb / Anne Mette Schmidt og Gitte Birk Petersen. Henriette Korch: Jeg bor i to huse : om medieret læsning i praksis. Udvikling af pædagogfagligheden : som grundlag for et alternativ til nyliberale styringsformer / Annegrehte Ahrenkiel m.fl. Kim Rasmussen: Institutionsliv - dilemmaer og paradokser : når pædagoger finder forklaringen hos sig selv i stedet for i de dårlige vilkår / Kim Rasmussen m.fl. Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner : problematisk at satse på de store! / Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmose. Hilde Dehnes Hogsnes: Den gode overgang fra institution til skole : hvor SFO'ens rolle ofte undervurderes. Elin Reieraas: Svag motorik hos små børn kan føre til svag matematisk udvikling. Liste over andre forskningsprojekter