Bøger / faglitteratur

Nyheder i nutid


Beskrivelse


Om nyhedsstoffet i medierne. Kortlægning og diskussion af bl.a. de journalistiske metoder, den redaktionelle produktion, digitaliseringen, nyhedsværdierne og reporterens rolle som øjenvidne.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. apr. 2009

af

af

Kent Skov

d. 22. apr. 2009

Den primære målgruppe er journalister, journaliststuderende og andre kommunikationsfolk. Men bogen er også brugbar for den almindeligt interesserede i nyhedsjournalistikkens udvikling, og enkeltartikler vil også være oplagte til medieundervisning og kommunikations- og samfundsstudier.

Antologi der over 14 analyserende artikler giver forskellige vinkler på metoderne og den redaktionelle produktion i nyhedsjournalistikken. Bogen afdækker og behandler forskellige emner som digitalisering, nyhedsværdier og reporterens rolle i nyhedsformidlingen i både den lokale, nationale og den internationale nyhedsjournalistik. Artiklerne dækker ikke alene de traditionelt skrevne områder på de kendte nyhedsplatforme. Der er også bidrag om de mange nyhedsplatforme: on-line og webnyheder, mobil- og videonyheder og fotojournalistik. Nye tendenser trækkes op: Samtidig med fremkomsten af de mange netaviser og trafikaviser er den hurtige og aktualitetsbaserede historie og celebritystoffet blevet fremherskende, selv om primetime nyhederne stadig har godt fast i danskerne. Højt profilerede kommentatorer, der udlægger begivenhederne betyder mere end den velresearchede historie, og nærheds- og nyhedsværdien er blevet det mest fremherskende kriterium og nyhedstrømmen fremstår mere kaotisk.

Opdaterer tre vigtige bøger fra 90'erne: TV-nyheder i konkurrence, Først med det sidste og Nye nyheder.

En fortrinlig antologi om de nyeste tendenser, processer og medier inden for nyhedsjournalistikken.


Weekendavisen

d. 15. maj 2009

af

af

Helle Broberg Nielsen

d. 15. maj 2009