Bøger / faglitteratur / lærebøger

Obstetrik : en grundbog


Beskrivelse


Målgruppe: Målgruppen er primært medicinstuderende og alment praktiserende læger.
Bogen afløser den tidligere lærebog Obstetrik. Tekstens grundlag er dels målbeskrivelser fra de tre sundhedsvidenskabelige fakulteter, dels Sandbjerg guidelines og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Hensigten har været at skabe en indlæringsvenlig og tidssvarende lærebog, der modsvarer et ønske om en afgrænset, men dækkende lærebog på dansk.

Anmeldelser (1)