Bøger / faglitteratur til børn

Oceaner af liv


Beskrivelse


En præsentation af forskellige typiske havlevende dyr lige fra diverse mikroorganismer og krill til den store blåhval. Hvilket liv er der ved overfaldet og i dybhavet?

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 31. juli 2018

af

af

Torben Bråe Olesen

d. 31. juli 2018

Fagbilledbog om livet i havene og oceanerne, stort og småt dyreliv og deres levesteder i jordens have. For børn på 5-7 år.

Vandet på jorden - havene og oceanerne - udgør 71% af jordens overflade, og det er havene som levested, ressource og habitat for mere end 180.000 arter der er bogens tema. Bogen beskriver havenes størrelser og udbredelse. Der fortælles om de mange forskellige livsformer som findes i de store have, som fx Atlanterhavet og Stillehavet, og i de mindre havområder som fx Nordsøen og Middelhavet. Der er de landlevende havdyr og en stor del af de undersøiske livsformer der er afhængige af sollys. Sollyset er af stor betydning for meget liv i havet, hvor det kan nå 200 meter ned. Havbundene kan være meget forskellige med sandbund, hvor fx rødspætter lever, eller koraller, hvor fx klovnefisk lever. Der fortælles også om livet på de åbne have, hvor de store fisk, fx hajer, spiser torskene, som selv spiser makrellerne i stimerne. Der fortælles også om de encellede organismer, plankton, og livet i dybhavet, som måske ikke er så mangfoldigt, men til gengæld særpræget, som fx sabeltandsfisk og pelikanål.

Bogen giver et fint overblik over emnet for interesserede børn. Teksten indeholder fakta, tal og beskrivelser der kan vække nysgerrigheden for emnerne. Illustrationerne er naturalistisk malede uden at være foto-lignende.

Om fisk i danske havområder findes opslagsbogen Naturskolens vilde fisk og andre vanddyr.