Bøger / faglitteratur / lærebøger

Økonomisk psykologi : adfærdsøkonomiske perspektiver på virksomhedens organisering, økonomiske grænser og identitet


Beskrivelse


"Økonomisk psykologi eller adfærdsøkonomi er en vigtig hovedstrøm inden for erhvervsøkonomien. Økonomisk psykologi viser, hvordan adfærdsøkonomi kan bruges til at forstå centrale erhvervs- og virksomhedsøkonomiske problemstillinger. Hvor det økonomiske perspektiv traditionelt beskriver, hvordan virksomheder er eller bliver rationelle, efficiente og velkoordinerede, så fokuserer det økonomisk-psykologiske perspektiv på, hvad der kan gå galt i en virksomhed - altså på de irrationelle, ineffeciente, dårligt koordinerede og ikke-tilpassede dele af den samme virkelighed, som klassisk erhvervsøkonomi beskriver. Bogen er en introduktion til økonomisk psykologi som erhvervsøkonomisk perspektiv. Den kan desuden med fordel læses parallelt med Christian Knudsens Erhvervsøkonomi, også fra Samfundslitteratur.".