Bøger / faglitteratur

Økonomisk vækst og velstand i Danmark


Beskrivelse


Bogen kombinerer grundigt analysearbejde med letforståelige forklaringer af økonomiske sammenhænge. Den kan dermed både bruges som grundlæggende lærebog i dansk økonomi og læses af den alment interesserede læser. [Tekst på omslaget].