Bøger / faglitteratur / lærebøger

Økonomistyring og budgettering


Beskrivelse


En grundlæggende indføring i virksomhedens økonomiske styring med hovedvægten lagt på budgettering og budgetudarbejdelse.