Bøger / faglitteratur

Offentlig ledelse og styring


Beskrivelse


Bogen består af nyere artikler fra Nordisk Administrativt Tidsskrift og ser på udviklingen af New Public Management i Danmark. Hvilke udfordringer har den givet for reguleringen af den offentlige sektor og for de offentlige lederes strategiske handlingsmuligheder ?