Bøger / faglitteratur / bibliografier

Ole Rømer


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Videnskabshistorisk beretning om naturvidenskabsmanden Ole Rømer (1644-1710), om kendte og ukendte sider af hans virke, om hans ophold i Paris, hans afgørende rejse til London og ikke mindst om de videnskabelige metoder og instrumenter, han brugte.

Indhold

Baggrund og studieår (Ole Degn: Skipper Christen Pedersen Rømer - Ole Rømers far. J.F.C. Danneskiold-Samsøe: Hin Fønix blandt matematikere : Descartes, Bartholin og Rømer. Per Friedrichsen: Tycho Brahes observationer. Kurt Møller Pedersen: Jean Picard og Ole Rømer på Hven). Årene i Paris og Ole Rømers instrumenter (Fokko Jan Dijksterhuis: Konjunktioner i Paris : Rømer og Huygens. Poul Darnell: Ole Rømers planetmaskiner. Frank Nielsen: Ole Rømers tandhjul. Suzanne Débarbat: Rømer, lyset og dets hastighed. Frances Willmoth: Rømer, Flamsteed, Cassini og lysets hastighed. Dan Ch. Christensen: Rømer, Hooke og Hevelius. Karin Tybjerg: Hånd og ånd i Ole Rømers mekaniske astronomi). Ole Rømers administrative hverv under den danske enevælde i København (Bjørn Westerbeek Dahl: Matriklen 1689 og det "store kort" over København : Ole Rømer og Franciscus von Hammershaimb. Anders Monrad Møller: Ole Rømer og kompassets misvisning. Ejvind Slottved: Ole Rømer som professor og rektor ved Københavns Universitet). Ole Rømers tredøgnsobservationer og meridiankredsen (Claus Fabricius: Triduum : Ole Rømers åndelige testamente. Chr. Gorm Tortzen: Rømers Triduum-manuskript og dets historie. Niels Therkel Jørgensen: Peder Horrebow : Ole Rømers trofaste bannerfører. Klaus-Dieter Herbst: Meridiankredsen og dens skyggetilværelse i det 18. århundredes astronomiske instrumentbyggeri). Ole Rømers levnedsforløb


Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. nov. 2011

af

af

Rikke Bruun

d. 17. nov. 2011

Bogens artikler henvender sig primært til læsere med interesse i Ole Rømer og/eller hans forskningsområder med et vist fokus på hans astronomiske arbejder. Desuden er der artikler om København og Århus på Rømers tid. Artiklerne er til tider lidt tekniske, men har man interessen for videnskabshistorie, kan man som almindelig læser godt være med.

Ole Christensen Rømer (1644-1710) var en af Danmarks store videnskabsmænd, og han er nok mest kendt for sin forskning omkring lysets hastighed eller tøven, som er bogens betegnelse. Han var desuden en af Christian V's betroede embedsmænd, under hvem han var med i udformningen af flere reformer bl.a. Christian V's store Landbomatrikel 1688. Bogens 18 bidrag er skrevet af danske og udenlandske forskere indenfor Rømers interessesfærer. Bagerst i bogen findes en levnedsbeskrivelse, teknisk ordforklaring samt litteraturliste. Bogen indeholder mange flotte illustrationer.

I 2004 udkom antologien Ole Rømer - videnskabsmand og samfundstjener i anledning af Ole Rømer Museets 25 års jubilæum. Denne indeholder ligesom nærværende bog 18 bidrag; de to bøger handler dog om forskellige aspekter af Ole Rømers liv og forskning.

En bog primært for læsere med interesse i videnskabshistorie og Ole Rømer.


Kristeligt dagblad

d. 13. feb. 2012

af

af

Søren Hindsholm

d. 13. feb. 2012


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 193 (2012)

af

af

Jørgen Lassen

Nr. 193 (2012)