Bøger / faglitteratur / filosofiske skrifter

Om pædagogik


Beskrivelse


"Om pædagogik" bygger på en række forelæsninger, Kant afholdt i 1770'erne og 80'erne på universitetet i Königsberg, hvor pædagogikken endnu var indordnet under filosofi og sædelære. Værket er et kildeskrift til forståelse af perioden. Her antræffes filosoffen i barnekammeret med gode råd til store og små, men også teoretikeren, der med sit værk indvarslede en ny tidsalder. [forlagsnote].

Anmeldelser (10)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. feb. 2012

af

af

Annemette Schønberg Johnsen

d. 29. feb. 2012

Væsentligt kildeskrift til forståelse af oplysningstidens tanker om filosofi og pædagogik. For studerende, fagfolk og andre interesserede.

Kant er et hovednavn i oplysningstidens tyske filosofi. Hans tanker om pædagogik blev præsenteret i en forelæsningsrække og blev nedskrevet af en elev, uden Kants normale systematik, og bogen udkom året før Kants død uden han nåede at rette det til. Hans syn på børns opdragelse er beslægtet med Rousseaus, og når han skriver om "barnet", mener han drenge - piger beskæftigede man sig ikke med. Bogen har et fyldigt forord i akademisk sprog og enkelte fodnoter, Kants tekst er tilrettet nutidssprog og er ikke vanskelig at læse.

Kants pædagogiske tekster udkom første gang samlet på dansk i 2000 i Klims serie Opskrifter, 101 sider. I 2. udgaven er formatet lidt større, omslaget er fornyet og der er tilføjet ganske få tekstændringer såsom udvidelse af billednoter. 1. udgave er stadig anvendelig.

2. udgave af kildeskrift fra oplysningstiden, hvor en førende tysk filosof præsenterer sine tanker om børneopdragelse. Teksterne er nedskrevet fra en foredragsrække sidst i 1700-tallet og er i denne sin første danske oversættelse tilrettet moderne retskrivning. Alm. læsbar for alle interesserede i historisk pædagogik og med forord, holdt i en mere akademisk tone. 1. udgave er fortsat anvendelig, idet der kun er ubetydelige og overvejende layoutmæssige ændringer i forhold til denne.


Filosofiske anmeldelser [online]

Årg. 5, nr. 2 (2017)

af

af

Anders Dræby Sørensen

Årg. 5, nr. 2 (2017)


Kristeligt dagblad

d. 6. aug. 2012

af

af

Asger Brandt

d. 6. aug. 2012


Information

d. 23. mar. 2012

af

af

Rune Lykkeberg

d. 23. mar. 2012


Berlingske tidende

d. 10. jan. 2000

af

af

Søren Søgaard

d. 10. jan. 2000


Folkeskolen

Årg. 118, nr. 6 (2001)

af

af

Hans Jørgen Kristensen

Årg. 118, nr. 6 (2001)


Kristeligt dagblad

d. 4. feb. 2000

af

af

Asger Brandt

d. 4. feb. 2000