Bøger / faglitteratur til børn / disputatser

Om processen : det æstetiskes betydning i børns kultur


Beskrivelse


Præsentation af et nyt æstetisk børnekulturbegreb, hvor det æstetiskes betydning i kunst skilles fra dets betydning i hverdagen og hvor det æstetiske og dets fortolkningsfællesskaber er forudsætningen for det sociale.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. maj 2006

af

af

Vibeke Munch Kofoed

d. 10. maj 2006

En aktuel og debatskabende doktorafhandling om det æstetiskes betydning for børns kultur, som Beth Juncker, professor ved DB i børnekultur, forsvarede den 2. juni 2006. Bogen er en personlig forskningsfortælling med et spændende indblik i hele processen, som undervejs har skiftet karakter bl.a. inspireret af Thomas Kuhns diskurs- og paradigmebegreber, nybrud i kunsten og nye erkendelser vedrørende børns kulturelle kompetencer. Bogen fremlægger teorier om særlige diskurser og modsætninger indenfor det børnekulturelle miljø samt et paradigmeskift vedrørende synet på såvel børns kompetencer som børn og kultur. Her er fokus på relationerne mellem børn, kunst og kultur og bl.a. formidlernes forbehold for det (voksen)kunstneriske og æstetiske kulturbegreb. Bogens forskning omfatter fortrinsvis litteratur, men også andre medier som teater og film. Den understøttes af børns egne fortællinger samt analyser af udvalgte børnebøger. Bogen er veldokumenteret med kilder, litteratur og registre og pga. sin fortællende form tilgængelig for studerende, lærere, bibliotekarer m.fl. med særlig interesse for det børnekulturelle felt. Med sin nye erkendelse om kulturbegrebet, paradigmeskift, det æstetiske, formidlerrollen m.m. er den egnet til at puste nyt liv i debatten om børn og kultur.


Folkeskolen

Årg. 123, nr. 38 (2006)

af

af

Gunnar Green

Årg. 123, nr. 38 (2006)


Weekendavisen

d. 11. aug. 2006

af

af

Damian Arguimbau

d. 11. aug. 2006


Politiken

d. 31. maj 2006

af

af

Per Schultz Jørgensen

d. 31. maj 2006


BUM

Årg. 24/25 (2006/2007)

af

af

Bent Andersen

Årg. 24/25 (2006/2007)Informationer og udgaver