Bøger / faglitteratur / interviews

Ondt i kernefamilien? : en bog om bedsteforældregenerationen og deres voksne børn


Beskrivelse


Undersøgelse af hvordan forældre og voksne børn har det med hinanden, med citater fra besvarelserne fra interviews om blandt andet nærhed, indre værdier, konflikter, gensidig hjælp og forventninger.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. juli 2013

af

af

Jette Landberg

d. 8. juli 2013

Henvender sig til bedsteforældregenerationen ca. 60+ og deres voksne børn 25-45 år, kan læses som grundlag for tanker og diskussioner om familieforholdet.

På grundlag af spørgeskema til hhv. 60+ og deres voksne børn har de to forfattere samlet en række udsagn og tendenser i forholdet mellem de to generationer. Udsagn og konklusioner er samlet i en række temaer som fx forventninger, børnebørn, nærhed og konflikter. Tanken med bogen er, at den skal give anledning til refleksion i den enkelte familie. Her er ikke i så høj grad tale om gode råd, det er snarere op til læseren at drage egne konklusioner om forholdene i familien, måske nikke genkendende til problemer og på denne måde få sat ord på egne forhold. Bagerst i bogen er der en lang række litteraturhenvisninger og de to spørgeskemaer er optrykt, så man selv kan afprøve dem. Forfatterne er hhv. bibliotekar og psykolog. De er begge mødre, svigermødre og mormødre.

Marion Thornings bog Mormor din datter er blevet mor minder mig lidt om denne, den er dog mere omfattende og dybdeborende og bygger på interviews. Familiefred med dine forældre er en selvhjælpsbog, der også borer mere i det psykologiske. Bogen her bygger på 72 besvarelser, den er umiddelbart brugbar som en let indgang til diskussion.

En lettilgængelig bog om resultatet af en forholdsvis lille undersøgelse af familiens tilstand generationerne imellem. Vil nok især blive læst af bedsteforældrene.