Bøger / faglitteratur / vejledninger

Opbevaring af laboratoriekemikalier


Beskrivelse


Vejledning primært rettet mod personale på kemiske forskningslaboratorier, men også brugbar for andre typer af laboratorier.