Bøger / faglitteratur

Opfølgning på sygedagpenge. Del 2 : Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven