Bøger / faglitteratur

Oplevelse, fordybelse og virkelyst : noter til æstetik i undervisningen


Beskrivelse


Indføring i, hvordan de æstetiske begreber oplevelse, fordybelse og virkelyst kan udmønte sig i grundskolens pædagogiske virke, samt præsentation af en didaktisk model med fire virksomhedsformer (kommunikation, æstetik, analyse og håndværk), som undervisere kan anvende ved planlægning og evaluering.

Informationer og udgaver