Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Opsat pension : øger den arbejdsudbuddet?


Beskrivelse


Afdækker, hvilke effekter ordningen om opsat folkepension har haft på arbejdsudbuddet, hvem der benytter sig af ordningen, og hvad der afgør, om folk benytter sig af ordningen eller ej.